Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Publicaties

Publicaties

2016-2021

Momenteel zijn er van het Steunpunt WVG 2016-2021 nog geen publicaties beschikbaar.

2012-2015

Meerjarenprogramma

Onderzoekslijn 1 - Monitoren van zorgbehoefte en ‐gebruik

Onderzoekslijn 2 - Evaluatie van preventieve en zorginterventies

Onderzoekslijn 3 - Zorgorganisatie en ‐beleid

Ad hoc


2007-2011


Meerjarenprogramma 2012-2015

Onderzoekslijn 1 - Monitoren van zorgbehoefte en ‐gebruik

Monitoren van horizontaal en intersectoraal zorggebruik

Beleidsgerichte rapportering
 • De Witte, J., Hermans, K. (2015). Cliëntenregistratie en intersectoraal zorggebruik in de jeugdhulp Een casestudie (Rapport - Samenvatting).
 • De Witte, J., Hermans, K. (2014). Towards monitoring the use of social care: een haalbaarheidsstudie naar de meerwaarde van het koppelen van registratiedata. (Rapport - Samenvatting).
Wetenschappelijke rapportering
 • De Witte, J., Hermans, K. (2015). Intersectoraal zorggebruik monitoren: cliëntenregistratie als informatiebron. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 16de jaargang (2015/2), 106-121.
 • De Witte, J., Declercq, A., Hermans, K. (2015). Street-level Strategies of Child Welfare Social Workers in Flanders: The Use of Electronic Client Records in Practice. British Journal of Social Work, art.nr. doi:10.1093/bjsw/bcv076.
 • Hermans, K. & Meys, E. (2014). Eerstelijnswelzijnswerk in de grootstad. Meer samenwerking dringt zich op. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 40 (2), 6-14.
 • Hermans, K. (2013). Vijftien jaar welzijnsbeleid in Vlaanderen. Oude vragen, nieuwe antwoorden? De Gids op Maatschappelijk Gebied, 104 (1), 15-20.
 • De Witte, J., Hermans, K. (2013). Het fictionele karakter van Integrale Jeugdhulp, in Welzijn en zorg in Vlaanderen 2013-2014. Wegwijzer voor de sociale sector. Kluwer: Mechelen.
 • Hermans, K. (2012). Zorgindicatoren in het Pact 2020 op de rooster gelegd. Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 36 (nr. 323), 3-12.

 

Naar een geïntegreerd registratiesysteem in de sectoren gezondheid en welzijn?

 • Scheerens, Ch., De Maeseneer, J., de Sutter, A. (2015). Naar een geïntegreerd registratie- en classificatiesysteem in de gezondheids- en welzijnssector? (Rapport ingediend voor vrijgave)

 

Kwaliteitsvolle zorg voor kinderen en jongeren

Beleidsgerichte rapportering
 • Van den Branden, S., Guérin, C., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2014). Sociale verschillen in determinanten van gezondheid bij jonge kinderen (0-3 jaar) in de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. (Rapport - Samenvatting)
 • Pieters, C., Roelants, M, Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2014). JOnG! Talent. Studie naar het welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen in relatie tot hun vaardigheden en schools functioneren. (Rapport - Samenvatting)
 • Dierckx, H., Snoeck, G., Tambuyzer, E., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, R., De Cock, P., Hoppenbrouwers, K. (2014). Zorgen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij Vlaamse kinderen en jongeren van 0, 6 en 12 jaar: Resultaten van de eerste bevraging. (Rapport - Samenvatting)
 • Guérin, C., Roelants, M., Devogelaer, N., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2013). Voedingspatroon en determinanten van sommige (on)gezonde voedingsgewoonten van Vlaamse peuters - Resultaten van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. (Rapport - Samenvatting)
 • Guérin, C., Roelants, M., Devogelaer, N., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2013). Sociaal profiel, gezondheid en determinanten van gezondheid tijdens het tweede levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. (Rapport - Samenvatting)
Wetenschappelijke rapportering
 • Baetens, I., Claes, L., Van Leeuwen, K., Pieters, C., Hoppenbrouwers, K., Wiersema RJ. (2016). Opzettelijke zelfverwonding en opvoeding. Werk vooral aan welbevinden van jongeren. Sociaal.net (link)

 • Baetens, I., Claes, L., Onghena, P., Grietens, H., Van Leeuwen, K., Pieters, C., Wiersema, R., Griffith, J. (2014). Non-suicidal self-injury in adolescence: A longitudinal study of the relationship between NSSI, psychological distress and perceived parenting. Journal of Adolescence, 37, 817-826.
 • Ceulemans, A., Titeca, D., Loeys, T., Hoppenbrouwers, K., Rousseau, S., Desoete A. (submitted). Enumeration of small and large numerosities in adolescents with mathematical learning disorders. Research in developmental abilities, 35, 27-35.
 • Devogelaer, N., Guérin, C., Hoppenbrouwers, K. (2013). Veilig slapen en wiegendood in Vlaanderen. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 45 (2), 45-46.
 • Ceulemans, A., Loeys, T., Warreyn, P., Hoppenbrouwers, K., Rousseau, S., Desoete, A. (2012). Small number discrimination in early human development: the case of one versus three. Education Research International, art.nr. 964052, 1-5. doi:10.1155/2012/964052.

 

Opvoeding in relatie tot opvoedings‐ en gezinsondersteunende trajecten

Beleidsgerichte rapportering
 • Van Leeuwen, K., Rousseau, S., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., (2015). JOnG!-geboortecohorte: kencijfers opvoeding en gezin bij kinderen van 30 en 36 maanden. (Rapport - Samenvatting - Persbericht).
 • Rousseau, S., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Van Leeuwen, K. (2015). JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg. (Rapport - Samenvatting).
 • Jeannin, R., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A. (2014). Zorgen over de opvoeding bij gezinnen met een 6- of 12-jarig kind: de relatie met kind, ouder- en gezinskenmerken en behoefte aan en gebruik van ondersteuning. (Rapport - Samenvatting)
Wetenschappelijke rapportering
 • Rousseau, S., Grietens, H., Vanderfaeillie, J., Ceulemans, E., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Van Leeuwen, K. (2014). The distinction of ‘psychosomatogenic family types’ based on parents’ self-reported questionnaire information: a cluster analysis. Families Systems & Health, 32, 207-218.
 • Rousseau, S., Grietens, H., Vanderfaeillie, J., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Van Leeuwen, K. (2014). Somatisation and functional impairment in adolescents: longitudinal link with mothers’ reactions. Psychologica Belgica, 54 (1), 131-155.
 • Rousseau, S., Grietens, H., Vanderfaeillie, J., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Van Leeuwen, K. (2014). The relation between parenting stress and adolescents’ somatisation trajectories: a growth mixture analysis. Journal of Psychosomatic Research (in press).
 • Rousseau, S., Grietens, H., Vanderfaeillie, J., Hoppenbrouwers, J., Wiersema, J-R., Baetens, I., Vos, P., Van Leeuwen, K. (2014). The association between parenting behavior and somatisation in adolescents explained by physiological responses in adolescents. International Journal of Psychophysiology, 93(2), 261-266.
 • Baetens, I., Claes, L., Onghena, P., Grietens, H., Van Leeuwen, K., Pieters, C., Wiersema, R., Martin, G. (2014). Is non-suicidal self-injury associated with parenting and family factors?. Journal of Early Adolescence, 34 (epub ahead of print), 387-405.
 • Rousseau, S., Grietens, H., Vanderfaeillie, J., Wiersema, J., Hoppenbrouwers, K., Van Leeuwen, K. (2013). Parenting stress and dimensions of parenting: cross-sectional and longitudinal links with adolescents' somatization. International Journal of Psychiatry in Medicine, 46, 243-270.

 

Onderzoekslijn 2 - Evaluatie van preventieve en zorginterventies


Samenwerking ondersteunen in pleegzorg

Beleidsgerichte rapportering
 • Belenger, L., Vanderfaeillie, J. (2014). Eindrapport Samenwerking ondersteunen in de pleegzorg: evaluatie en implementatie van een ondersteuningsprogramma (Rapport - Samenvatting)
 • Robberechts, M., Belenger, L., Vanderfaeillie, J. (2014). Samenwerken in de pleegzorg: de ontwikkeling van een ondersteunend programma. (Rapport - Samenvatting)
Wetenschappelijke rapportering
 • Robberechts, M., Klingels, M., Van Holen, F. & Vanderfaeillie, J. (2012). Samenwerken met ouders in pleegzorg. In J. Vanderfaeillie, F. Van Holen, & F. Vanschoonlandt (eds.). Op weg met pleegzorg. Kansen en risico’s (pp. 340-356). Leuven: Acco.
 • Robberechts, M., Klingels, M., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (2013). Samenwerken ondersteunen binnen pleegzorg: overzicht van methodieken en modellen. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 37, 16-26.

 

Gemeenschapsgerichte zorg

 • Vereecken, M., Neyens, I., Carrette, V., Maes, B., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2016). Effectieve gemeenschapsgerichte zorg in Vlaanderen. (Rapport - Samenvatting)

 

Preventie en vroegtijdige behandeling van comorbide depressie bij chronisch zieken

Beleidsgerichte rapportering
 • Van Daele, T., Vansteenwegen, D., Hermans, D., Van Audenhove, C., Van den Bergh, O. (2013). Implementeren van online en GGZ-interventies in de thuiszorg. (Rapport - Samenvatting)
Wetenschappelijke rapportering
 • Van Daele, T., Vansteenwegen, D., Hermans, D., Van den Bergh, O., Van Audenhove, C. (2014). De thuisverpleegkundige, een belangrijke partner in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Psyche: Tijdschrift van de VVGG, 26 (2), 17-19.
 • Van Daele, T., Griffiths, J. W., Van den Bergh, O., Hermans, D. (2014). Overgeneral autobiographical memory predicts changes in depression in a community sample. Cognition & Emotion. vol:28 issue:7, p.1303-1312.
 • Van Daele, T., Hermans, D., Van den Bergh, O., Van Audenhove, C. (2014). De meerwaarde van gezondheidspromotie en preventie binnen de GGZ. Tijdschrift Klinische Psychologie, 44 (2), 120-129.
 • Van Daele, T., Van Audenhove, C., Hermans, D., Van den Bergh, O., Van den Broucke, S. (2013). Empowerment implementation: Enhancing fidelity and adaptation in a psycho-educational intervention. Health Promotion International, Advance online publication, art.nr. 23257062.
 • Van Daele, T., Van Audenhove, C., Vansteenwegen, D., Hermans, D., Van den Bergh, O. (2013). Effectiveness of a six session stress reduction program for groups. Mental Health & Prevention, 1, 19-25.
 • Van Daele, T., Van den Bergh, O., Van Audenhove, C., Raes, F., Hermans, D. (2013). Reduced memory specificity predicts the acquisition of problem solving skills in psychoeducation. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44(1), 135-140.
 • Van Daele, T., Hermans, D., Van Audenhove, C., Van den Bergh, O. (2012). Stress reduction through psycho-education: a meta-analytic review. Health Education & Behavior, 39(4), 474-485.

 

E‐health – primaire preventie eerste lijn

 • Ontwikkeling en evaluatie van een self-management eHealth interventie in de eerste lijn (Rapport - Bijlagen - Samenvatting)
 • Plaete, J., De Bourdeaudhuij, I., Crombez, G. (2014). Haalbaarheidsstudie : een eHealth interventie voor gezondheidspromotie bij huisartsen. (Rapport - Samenvatting

 

Intersectorale samenwerking voor gezondheidspromotie voor moeilijk bereikbare groepen

Beleidsgerichte rapportering
 • Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). StEIGERs - Screenen voor een betere gezondheid: Instrument en handleiding. (Rapport)
 • Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). StEIGERs - Op weg naar een goed gevoel: Ontwikkeling van een interventie om veerkracht te verhogen bij doelgroepwerknemers uit de sociale economie. (Rapport Deel 1 - Deel 2 - Bijlagen 1-5 - Bijlage 6 - Samenvatting).
 • Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). Steigers – Op weg naar een gezonde werkomgeving: Ontwikkeling van een handleiding Gezondheidspromotie voor sociale en beschutte werkplaatsen. (Rapport).
 • Hublet, A., Maes, L., De Bourdeaudhuij, I. (2013) Haalbaarheidsstudie: Sociale economie en Gezondheidspromotie – StEIGERs. (Rapport - Samenvatting)
Wetenschappelijke rapportering
 • Hublet, A., Maes, L., Mommen, J., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). Health promotion interventions in social economy companies in Flanders (Belgium). BMC Public Health.

 

Economische evaluatie van welzijns- en gezondheidsinterventies

 • Schepers, J., Annemans, L., Simoens, S. (2015). Hurdles that impede economic evaluations of welfare interventions. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research. 2015; 15(4): 635-42.

 

Onderzoekslijn 3 - Zorgorganisatie en ‐beleid


Evaluatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen

 • Detollenaere, J., Vos, J., De Maeseneer, J., Willems, S. (2014). Vlaamse prioritaire thema’s mbt de eerstelijnsgezondheidszorg: focus op de Vlaamse huisartsengeneeskunde. (Rapport - Samenvatting - Tabellenboek)

 

Impact van ICT op gezondheidszorg van kwetsbare ouderen in de eerstelijnszorg

 • De Coninck, L., Aertgeerts, B., Declercq, A. (2016). De impact van informatietechnologie op de gezondheidszorg van de kwetsbare oudere in de eerstelijn (Rapport - Samenvatting)

 

Financiering van welzijnszorg

 • Pacolet, J., De Coninck, A. (2015). Financiering van de residentiële ouderenzorg: het perspectief van de voorzieningen. (Rapport - Samenvatting - Presentatie - Persbericht).
 • Pacolet, J., De Wispelaere, F., De Coninck, A., (2015). Financiering van de buitenschoolse kinderopvang Vanuit het perspectief van de voorzieningen (Rapport in voorbereiding).
 • De Coninck, A., Kuppens, S. (2015). Financiering van de voorzieningen voor personen met een handicap: Kleinschalige (groeps)woningen. (Rapport - Samenvatting)

 

Juridisering van de zorgsector

Beleidsgerichte rapportering
 • Tans, A., Put, J., Opgenhaffen, T. (2015). Informatie-uitwisseling tussen artsen en hulpverleners (Werknota).
 • D’haese, R., Put, J. (2015). De rechtspositiebepaling en -bescherming van de cliënt in de zorgverlening (Werknota).
 • D’haese, R., Put, J. (2014). Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG. (Rapport - Samenvatting)
 • D’haese, R., Put, J. (2014). Handhaving en sanctionering in het beleidsdomein WVG. (Rapport - Samenvatting)
 • Tans, A., Put, J. (2013). Het beroepsgeheim uitgehold? Een versoepeld meldrecht voor geheimplichtigen. (Werknota)
 • Put, J., Van Assche, L. (2013). Juridisering van de zorgsector. Een verkennende begrips- en fenomeenstudie. (Rapport - Samenvatting)
Wetenschappelijke rapportering
 • Opgenhaffen, T., Put, J. (2015). Searching and Seizing Evidence at Lawyers’ and Doctors’ Premises: Belgium, France and the Netherlands Put to the European Court of Human Rights Test. In European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (23) 359-382.
 • Janssens, M. (2014). De rechtspositie van private zorgvoorzieningen in de residentiële ouderenzorg. Een rechtsvergelijkende analyse van de functioneringsvrijheid van private zorgvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 288 blz. ISBN 9789048606740
 • Van Grunderbeek, E. & Franssen, V. (2014), “Puntjes op de ‘i’ inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid voor onopzettelijke doding van peuter bij onthaalmoeder” (noot onder Cass. 4 september 2013). In Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK), 211-212.
 • Tans, A., Put, J. (2014). Horen, zien en handelen: beroepsgeheim en kindermishandeling. In Put, J. (ed.), Jeugdbeschermingsrecht, Themiscahier nr. 88, Brugge, die Keure, 51-74.
 • Smets, S & Put, J. (2014). Rechtspraak in het jeugdbeschermingsrecht: een juridisch-empirische analyse. In: Johan PUT (ed.), Jeugdbeschermingsrecht, Themiscahier nr. 88, Brugge, die Keure, 2014, 1-21.
 • Verdeyen V. (2013). Probleemgerichte verkenning van het beroepsgeheim binnen een OCMW-context. In Tijdschrift voor Sociaal Recht, afl. 4, 863-895.
 • Van Grunderbeek, E. (2013). Burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de kinderopvang” (noot onder Rb. Marche-en-Famenne 20 juni 2012 en Luik 23 januari 2013). In Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK), 306-313.
 • Tans, A. (2013). Beroepsgeheim van advocaat en zorgverlener compatibel? In Juristenkrant, afl. 272, 7.
 • Hubeau, B., Mertens, J., Put, J., Roose, R., Stas, K., Vander Laenen, F. (eds.), (2013) Omgaan met beroepsgeheim, Cahier Welzijnsgids, Mechelen, Kluwer, 173 p.
 • Herbots, K., Put, J. (2013). Vertrouwen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Beroepsgeheim als ijkpunt. In Hubeau, B., Mertens, J., Put, J., Roose, R., Stas, K., Vander Laenen, F. (eds.), Omgaan met beroepsgeheim, Cahier Welzijnsgids, Mechelen, Kluwer, 2013, 7‑37.
 • Put, J. (2012). De kar of het paard? Justitieassistenten en beroepsgeheim. In Nullum Crimen 7 (4), 286-296.

 

Samenwerking tussen zorgverleners

Beleidsgerichte rapportering
 • Op de Beeck, H., Bogaerts, L., Put, J. (2015). Samenwerken in de jeugdhulpverlening. Goede praktijken met het oog op de cliënt (Rapport - Samenvatting).
Wetenschappelijke rapportering
 • Op de Beeck, H., Put, J., Tans, A., Pleysier, S., Hermans, K. (2014). Samen werken tegen kindermishandeling. Het Protocol van Moed en de grenzen van het beroepsgeheim, Leuven, LannooCampus, 326 p.
 • Op de Beeck, H., Put, J. (2014). Samen streven naar meer veiligheid voor kinderen in situaties van kindermishandeling. De rol van kwaliteitsvolle samenwerking in het casusgebonden overleg van het ‘Protocol van Moed’. In Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK), 164-188.

 

Ad hoc 2012-2015

 

 • De Almeida Mello, J., Vermeulen, B., Hermans, K. (2016). Project Vlaamse Sociale Bescherming - Vergelijkend onderzoek van cliënten in de thuiszorg en residentiële zorg (Rapport - Samenvatting)

 • Hermans, K., Van Leeuwen, K., Vanderfaeillie, J., Maes, B. (2016). Analyse van de behoeften aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte (Rapport - Samenvatting)

 • Neyens, I., Carrette, V. Van Audenhove, Ch. (2015). Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van een WVG-kennisdelingsplatform (deelstudie 2). Naar de realisatie van een WVG-kenniswijzer (Rapport - Samenvatting)

 • Vinck, J., Verbist, G., Van Lancker, W. (2015). Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag - Fase 1: Sociale toeslagen gebaseerd op inkomen (Rapport - Samenvatting)

 • Moncarey, I., Vandevelde, K., Maes, L., Voets, J., Gemmel, P., De Bourdeaudhuij, I. (2015). Analyse en beleidsvoorstellen voor een betere implementatie van methodieken op het vlak van het preventieve gezondheidsbeleid (Rapport - Samenvatting)
 • Meys, E., Pleysier, S., Hermans, K. (2015). Op weg naar zelfstandig wonen Een vergelijkende studie tussen CBAW-diensten en BZW-diensten (Rapport - Samenvatting)
 • Meys, E., Hermans, K., Pleysier, S. (2016). Woonbegeleiding voor kwetsbare jongvolwassenen. Betere afstemming zorgt voor minder fricties (Artikel op sociaal.net)
 • Coppens, E., Neyens, I., Van Audenhove, Ch. (2015). Onderzoek naar de invoering van een eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen: onderzoeksrapport. (Rapport - Bijlagen - Samenvatting - Artikel op sociaal.net).
 • Vande Gaer, E., Maes, B., Kuppens, S. (2015). Vergelijkende studie van bestaande inschalingen voor de zorg voor personen met een handicap en ouderen met het oog op de inschatting van de huidige  hulpmiddelenbehoeften. (Rapport - Samenvatting).
 • Maes, B., Op de Beeck, L. (2015). Operationalisering van het begrip grootste ondersteuningsnood binnen de zorgregie voor personen met een handicap (Rapport - Samenvatting). 
 • Vande Gaer, E., Kuppens, S. (2014). Evaluatie Proeftuin Kinderopvangzoeker. (Rapport - Samenvatting)
 • Meys, E., Hermans, K. (2014). Nulmeting dak- en thuisloosheid. (Rapport - Samenvatting)
 • Op de Beeck, H., Put, J., Tans, A., Pleysier, S., Hermans, K. (2014). Samen werken tegen kindermishandeling. Het Protocol van Moed en de grenzen van het beroepsgeheim. (Boek).
 • Op de Beeck, H. & Put J. (2014). Samen streven naar meer veiligheid voor kinderen in situaties van kindermishandeling. De rol van kwaliteitsvolle samenwerking in het casusgebonden overleg van het ‘Protocol van Moed’. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) (2), 164-188.
 • D’haese, R., Put, J. (2014). Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG. (Rapport - Samenvatting)
 • D’haese, R., Put, J. (2014). Handhaving en sanctionering in het beleidsdomein WVG. (Rapport - Samenvatting)
 • Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap, H., Vandecasteele, A. (2014). Bouwstenen voor een Vlaams actieplan online hulp. (Rapport - Samenvatting - Brochure - Interactieve powerpoint - Kaarten: onlinehulp - organisaties voor personen met een beperkingonlinehulp - algemeen welzijnswerk ; onlinehulp - bijzondere jeugdbijstand ; onlinehulp - gezondheidssector ; - onlinehulp - kind en gezin en opvoedingsondersteuning)
 • Vermeulen, B., De Maeseneer, J., Maes, B., Pacolet, J., Hermans, K. (2013). Nulmeting van het gebruik van reguliere welzijnsdiensten door personen met een handicap. (Rapport - Samenvatting)
 • Vermeulen, B. & Hermans, K. (2013). Inclusie van mensen met een handicap: nulmeting in de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 39 (5), 14-21.
 • Vanclooster, S., Vanderhaegen, J., Bruffaerts, R., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2013). Inschatting van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg. (Rapport - Samenvatting)
 • Pacolet, J., Vanormelingen, J., De Coninck, A. (2014). Tempus fugit. Een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap (Rapport - Samenvatting - Statistische bijlage)
 • Vande Gaer, E., Hedebouw, G., Gijselinckx, C. (2013). Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest. (Rapport - Samenvatting)
 • Pacolet, J., De Coninck, A., De Wispelaere, F. (2013). Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen. (Rapport - Samenvatting)
 • Neyens, I., Van Audenhove, Ch., Maes, L., Carrette, V. (2013). Onderzoek naar de haalbaarheid en de implementatie van een WVG kennisdelingsplatform. (Rapport - Samenvatting)
 • Meys, E., Hermans, K. (2013). Analyse van de organisatie van het eerstelijnswelzijnswerk in een grootstedelijke context. (Rapport - Samenvatting)
 • Frees, W., De Peuter, B., Steen, T. (2013). Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten. (Rapport - Samenvatting)
 • Eeman, L., Steenssens, K., Van Regenmortel, T. (2013). Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming. (Rapport - Samenvatting)
 • Colla, S., Maes, B. (2013). Evaluatie opstart Multifunctionele Centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap. (Rapport - Samenvatting)
 • Colla S., Maes B. (2013). Evaluatie van de Diensten Ondersteuningsplan. (Rapport - Samenvatting)
 • Carrette, V., Neyens, I., Hermans, K. (2013). Recht op kwaliteitsvolle zorg voor minderjarigen: van EBP naar co-creatieve kennis- en leergemeenschappen. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, (3), 225-240.
 • Roevens, E., Pleysier, S., Vanderfaeillie, J. (2012). Evaluatie van de Ondersteuningsteams Allochtonen (OTA’s) in de Bijzondere Jeugdbijstand. (Rapport - Samenvatting)
 • Hermans, K. (2012). The Dutch Strategy to Combat Homelessness: From Ambition to Window Dressing? European Journal of Homelessness, 6(2), 101-118.

 

2007-2011

De publicaties van het Steunpunt WVG 2007-2011 kan u hier inkijken.

 

Rapporten

De prioriteiten op het vlak van welzijn en gezondheid: visies van betrokkenen in 8 regio's (PDF - Samenvatting)

De selectie van de SWVG-onderzoeksregio's (PDF)
 

Longitudinaal onderzoek naar zorg in acht Vlaamse regio’s

JOnG!

Rapporten

Evolutie in temperament tijdens het eerste levensjaar en het verschil bij jongens en meisjes (PDF - Samenvatting)

JOnG! Opvoeding en gezinskenmerken bij Vlaamse kinderen (6-jarigen) en jongeren (12-jarigen)  (PDF - Samenvatting)

JOnG!-0 IN ONTWIKKELING  (PDF - Samenvatting)

STICORDI en het recht op redelijke aanpassingen bij leerstoornissen in het secundair onderwijs  (PDF - Samenvatting)

Sociaal-demografisch profiel, gezondheid en voedingspatroon tijdens het eerste levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG! (PDF - Samenvatting)

Sociaal-demografisch profiel en gezondheid van 6- en 12-jarige jongeren (cohorten JOnG!) in Vlaanderen (PDF - Samenvatting)

Peuters en de eerste stapjes in rekenland alleen en aan de hand van mama (PDF - Samenvatting)

JOnG! - opvoedings- en gezinsvariabelen bij de Vlaamse geboortecohorte 0-jarigen (PDF - Samenvatting)

Sociaal-demografisch profiel, perinatale gezondheid en gezondheid tijdens de eerste levensweken van de Vlaamse geboortecohorte JOnG! (PDF - Samenvatting)

JOnG! Theoretische achtergronden, onderzoeksopzet en verloop van het eerste meetmoment  (PDF - Bijlagen)

Feiten & Cijfers

Preventie van spina bifida en andere neuralebuisdefecten door foliumzuursuppletie tijdens de zwangerschap (PDF)

Kleine kinderen, kleine zorgen? Ondersteuningsbehoeften van ouders met zuigelingen in relatie tot ouder-, kind- en gezinskenmerken (PDF)

Een wereld van verschil. Zien baby’s aantallen? (PDF)

Als mama rookt, rookt de baby mee (PDF)

Menstruatiepatroon en menstruele klachten bij 12-jarigen in Vlaanderen (PDF)

Hoe beleven ouders het ouderschap en welke zijn hun eerste vragen? (PDF)

Opzettelijke zelfverwonding bij adolescenten in een ecologisch perspectief (PDF)

Op zoek naar het unieke in elk kind. Temperament bij jongens en meisjes van 6 en 12 jaar met en zonder psychopathologie (PDF)

Psychosociaal functioneren van 12-jarige jongens en meisjes met rekenproblemen in Vlaanderen (PDF)

MP3-spelers, een bedreiging voor het gehoor van jongeren? Kencijfers van de studie JOnG! (PDF)

Alcohol voor, tijdens en na de zwangerschap en in de periode van de borstvoeding (PDF)

,,Ik voel me niet goed” - Over somatisatie bij Vlaamse 12-jarigen: kwetsbaarheden in de gezinscontext en hulpzoekgedrag (PDF)
 

VRAAG

Rapporten

VRAAG. Theoretische achtergronden en onderzoeksopzet (PDF)

Feiten & Cijfers

Kwaliteit van leven van adolescenten met een handicap en hun familieleden (PDF)

Determinanten van levenskwaliteit van adolescenten met een handicap en hun ouders (PDF)

Hoeveel kosten rapporteren ouders in verband met de ondersteuning van hun adolescent met een handicap? (PDF)

De door adolescenten met een handicap en hun ouders gerapporteerde ondersteuningsnoden en de relatie met situationele factoren (PDF)

Kennis van het aanbod van formele ondersteuning bij adolescenten met een handicap en hun ouders (PDF)

Gebruik van formele ondersteuningsvormen door adolescenten met een handicap en hun ouders (PDF)

Tevredenheid van adolescenten met een handicap en hun ouders over de formele ondersteuning die ze krijgen (PDF)

 

KANS

Rapporten

KANS Cijferrapport: Beschrijvende analyse van de gegevens uit de eerste bevraging (PDF - Samenvatting)

KANS - Theoretische achtergronden en onderzoeksopzet (PDF)

Feiten & Cijfers

Depressieve klachten en suïcidaliteit in de (I)CAW en OCMW: onderzoek naar de ernst en de relatie tot armoede (PDF)

Het hulpaanbod voor mensen met depressieve klachten in (I)CAW en OCMW: beantwoordt het aanbod aan de vraag? (PDF)

Beschrijving van de KANS steekproef: representativiteit, demografische en socio-economische kenmerken, gezondheidstoestand en zorggebruik (PDF)

Kennis over zorgvoorzieningen bij welzijnszorggebruikers in de eerste lijn (PDF)

Op bezoek bij de huisarts (PDF)

 

VOZS

Rapport

De Vlaamse Ouderen Zorg Studie: methodologisch rapport (PDF - Samenvatting)

Feiten & Cijfers

Depressieve klachten bij kwetsbare ouderen die thuiszorg gebruiken (PDF)

Een goede oude dag? Over de relatie tussen depressieve gevoelens, geheugenproblemen en kwaliteit van leven bij kwetsbare ouderen (PDF)

Zorggebruik, -behoefte en –tevredenheid bij kwetsbare ouderen (PDF)

Met de mantel der liefde? Over de kwaliteit van de relatie tussen kwetsbare ouderen en mantelzorgers (PDF)

Mantelzorg, vanzelfsprekend !? Over zorgervaringen en noden van mantelzorgers van kwetsbare ouderen (PDF)

 

Evaluatie en Ontwikkeling

Rapporten

Het POP-project
Preventie van overgewicht bij jonge kinderen - Evaluatie en ontwikkeling van een interventie rond voeding en beweging via de kinderdagverblijven (PDF - Samenvatting)

POP – Instrumentarium voor het uitwerken van een proces evaluatie binnen het POP-project (PDF - Samenvatting - Bijlagen)

Feiten & Cijfers

Educatieve interventie over voeding en beweging in kinderdagverblijven kan de ontwikkeling van overgewicht voorkomen (PDF)

Lokale kenmerken kunnen een invloed hebben op het effect van een interventie op voeding en beweging voor 3 tot 9-jarigen (PDF)

SWVG interventie heeft positieve effecten op voeding en sedentair gedrag van 3- tot 9-jarigen (PDF)

 

Juridisch en institutioneel

Rapporten en Werknota's

Overheidsinstrumentarium in de zorgsector (PDF - Samenvatting)

De netwerken hulp- en dienstverlening aan gedetineerden vanuit een netwerkmanagement-perspectief (PDF - Samenvatting)

De netwerken van Integrale Jeugdhulp geanalyseerd vanuit een keten- en netwerkmanagementperspectief - Een casestudie (PDF - Samenvatting)

Private zorgvoorzieningen voor residentiële ouderenzorg in Europees perspectief (PDF)

Zorg op de Europese markt (PDF - Samenvatting)

Beleidsruimte van de overheid in de zorgsector (PDF - Samenvatting)

Overheidsinstrumentarium in de zorgsector –onderzoekskader (PDF - Samenvatting)

Begrippen en effecten van marktwerking: een literatuurverkenning (PDF)

Ontwikkelingen betreffende de Europese Dienstenrichtlijn en de zorgsector (PDF - Samenvatting)

 

Ad hoc onderzoek

Samenwerking in ketens en netwerken: praktijkervaringen uit de zorg- en welzijnssector (PDF - Samenvatting)

Blauwdruk voor geharmoniseerde begrippen en procedures in de zorg (PDF - Samenvatting)

Ontwikkeling van indicatoren in het kader van doelstelling 12 ‘Zorg’ van het Pact 2020 (PDF - Samenvatting)

Zorgintensiteit-/zorgzwaartebepaling bij minderjarigen in de intersectorale toegangspoort NRTJ: zoektocht naar een instrumentarium (PDF - Samenvatting - Bijlage Deel 1Bijlage Deel 2)

De dienstencheque in Vlaanderen. Tot uw dienst of ten dienste van de zorg? (PDF - Samenvatting)

Evaluatie van de huidige screening van adoptieouders uitgevoerd door Diensten voor maatschappelijk onderzoek van de CAW’s in het kader van de geschiktheidprocedure voor interlandelijke adoptie gevoerd voor de jeugdrechtbank (PDF - Samenvatting)

EFeKT - Evalueren van eFfecten en Kernprocessen van preventieve meThodieken, ontwikkeld binnen de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen (PDF - Samenvatting)

Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen (PDF - Samenvatting)

Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG (PDF - Samenvatting)

Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse gewest (PDF - Samenvatting)

Vraagverheldering in de preventieve gezinsondersteuning van Kind & Gezin: Een onderzoek naar de validering van de IJsbrekermethodiek (PDF - Samenvatting)

Effectevaluatie Spreekuur volgens de methodiek van Triple P en vergelijking met het huidige Spreekuur Opvoedingsondersteuning  (PDF - Samenvatting)

Personen met een verstandelijke handicap onderhevig aan een interneringsmaatregel (PDF - Samenvatting)

Evaluatie Time-outprojecten - Bijzondere jeugdbijstand (PDF - Samenvatting)

Toekomstig ziekenhuislandschap in Vlaanderen (PDF)

 

Boeken 

(te bestellen via http://www.acco.be/uitgeverij/nl)

Modelontwikkeling voor de economische evaluatie van welzijns- en gezondheidsprojecten en projectplannen
(ISBN:9789033480706)

Deugdelijk bestuur in de non-profit welzijns- en gezondheidssector
(ISBN:9789033477980)

Copyright © Steunpunt WVG