Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Onderzoeksprogramma

SWVG 3 onderzoeksprogramma 2016-2017

In 2016-2021 realiseren we in de eerste plaats een gecoördineerd en multidisciplinair onderzoek voor het thema ‘Vlaamse Sociale Bescherming’ (VSB).

Daarnaast beantwoordt het expertisenetwerk nieuwe actuele beleidsvragen.

 

SWVG voert een aantal kwaliteitskenmerken van het wetenschappelijk onderzoek hoog in het vaandel en vraagt bij indiensttreding aan zijn medewerkers om de gedragscode van SWVG met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te ondertekenen.

 

Thematisch onderzoeksprogramma

Opdracht in 2016

MP01

Het ontwikkelen van een model Persoonsvolgende Financiering binnen de Vlaamse Sociale Bescherming

 

Promotor:
Copromotor:
Onderzoeker:

Prof. dr. Anja Declercq
Prof. dr. Erik Schokkaert
Kirsten Hermans

MP02   

Prognoses van zorgnood en model van budgetbewaking

 

Promotor:
Copromotoren:
Onderzoeker:

Prof. dr. Erik Schokkaert
Prof. dr. Anja Declercq en Dr. Carine Vandevoorde
Johanna de Almeida Mello

MP03

Studie over de uitwerking van indicatoren voor responsabilisering met betrekking tot de werkingskosten zorgkassen

 

Promotor:
Copromotor:
Onderzoeker:

Prof. dr. Paul Gemmel
Prof. dr. Jeroen Trybou
Eva Pattyn

 

Ad hoc onderzoek

Opdracht in 2016


Het Steunpunt WVG voert op vraag van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onderzoeken uit die inspelen op actuele beleidsvragen.

EF01

Beroepsgeheim, samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

Promotor:
Onderzoeker:

Prof. dr. Johan Put
Anne-Sophie Versweyvelt

EF03

Een solide toekomst voor het Sociaal Werk in Vlaanderen. Het traject naar een sociaalwerk-conferentie in 2018

 

Promotor:
Copromotoren:
Onderzoeker:

Prof. dr. Koen Hermans
Prof. dr. Peter Raeymaeckers, Prof. dr. Rudi Roose
Caroline Vandekinderen

EF04

Juridisch onderzoek Vlaamse Sociale Bescherming, Uitwerken van decreet en uitvoeringsbesluit ‘2e fase’

 

Promotor:
Onderzoeker:

Prof. dr. Yves Stevens
Sien Peeters

EF05

Wetenschappelijke begeleiding m.b.t. de afstemming van het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming op het sociaal beleid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

 

Promotor:

Prof. dr. Dominique Verté

EF06.01

Ontwikkelen van een sociale module voor de BelRAI Screener en het BelRAI Home Care Instrument

 

Promotor:
Onderzoeker:

Prof. dr. Anja Declercq
Shauni Van Doren

EF06.02

Ontwikkelen van afkappunten in de BelRAI Screener voor de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

 

Promotor:
Onderzoeker:

Prof. dr. Anja Declercq
Evelien Moors

EF06.03

Ontwikkeling van een BelRAI Screener instrument voor kinderen

 

Promotor:
Onderzoeker:

Prof. dr. Anja Declercq
Dr. Inge Neyens

EF06.04

Evaluatie van interRAI-instrumenten Geestelijke Gezondheidszorg voor toepassing in Vlaanderen

 

Promotor:
Onderzoeker:

Prof. dr. Anja Declercq, Prof. dr. Chantal Van Audenhove
Dr. Kathleen De Cuyper

EF06.05 BelRAI Revalidatie: evaluatie van interRAI-instrumenten revalidatie voor toepassing in de revalidatie in Vlaanderen
 

Promotor:
Copromotoren:
Onderzoeker:

Prof. dr. Anja Declercq
Prof. dr. Dominique Van de Velde
 

EF07

Actieonderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg

 

Promotor:
Onderzoekers:

Prof. dr. Nico De Witte
Bénédicte De Koker, Ida Walgraef

EF08

Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van leven en zorg voor personen met cognitieve problemen, waaronder voornamelijk dementie, die verblijven in een woonzorgcentrum

 

Promotor:
Onderzoekers:

Prof. dr. Chantal Van Audenhove
Silke Van Ingelgom, Dr. Nele Spruytte, Dr. Aline Sevenants

EF09

Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: opvolging van de kwaliteitsindicatoren

 

Promotor:
Onderzoekers:

Prof. dr. Chantal Van Audenhove
Dr. Aline Sevenants, Dr. Nele Spruytte

EF10

Het ontwikkelen van een concept voor de realisatie van een longitudinaal onderzoek in de jeugdhulp

 

Promotor:
Copromotoren:
Onderzoeker:

Prof. dr. Koen Hermans
Prof. dr. Johan Vanderfaeillie, Prof. dr. Stefaan Pleysier
Dr. Evelien Coppens

EF11

Een vergelijkende studie van het persoonsvolgend financieringssysteem in de gehandicaptensector

 

Promotoren:
Onderzoekers:

Prof. dr. Prof. Bram Verschuere, Prof. dr. Rudi Roose
Wouter Dursin, Toon Benoot

EF12

Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget

 

Promotor:
Onderzoeker:

Prof. dr. Tine Van Regenmortel
 

Copyright © Steunpunt WVG