Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home

SWVG 2016-2021

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) is een samenwerkingsverband van KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen. Het verenigt de wetenschappelijke expertise van hoogleraren en onderzoekers in diverse disciplines.

 

Het Steunpunt WVG:

  • voert wetenschappelijk onderzoek uit om de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ondersteunen bij het voeren van een slagvaardig, innovatief, effectief, inclusief en integraal beleid inzake welzijn en gezondheid.
  • verzamelt, analyseert en ontsluit beleidsrelevante gegevens.
  • voert beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek uit.
  • verleent wetenschappelijke dienstverlening.
  • is aangesteld en gefinancierd door de Vlaamse overheid voor de periode 2016-2021.

 

In 2016-2021 realiseren we in de eerste plaats een gecoördineerd en multidisciplinair onderzoek voor het thema ‘Vlaamse Sociale Bescherming’ (VSB).

Daarnaast beantwoordt het expertisenetwerk nieuwe actuele beleidsvragen.

Copyright © Steunpunt WVG