Het Steunpunt WVG is een interuniversitair consortium. Onderzoekers van de K.U.Leuven, UGent, VUB en de Katholieke Hogeschool Kempen ondersteunen het beleid van de minister met onderzoek.  
  Steunpunt WVG
Steunpunt Welzijn
Volksgezondheid en Gezin
Info voor professionals
   KANS
Kwetsbaarheid Aanpakken iN de Samenleving
  
             
  JOnG!
Jeugd Ontwikkeling & Opvoeding Gezondheid & Gedrag

Info over het onderzoek bij kind en jongeren
   STAP
STress AanPakken in de Samenleving
  
             
  Jongeren
Website voor jongeren
   Kennisplatform Evaluatie en Ontwikkeling   
             
  VoZs
Vlaamse Ouderen Zorg Studie
Info over het onderzoek bij oudere personen
   Kennisplatform juridische en organisatorische aspecten in
zorg en welzijn
  
             
  VRAAG
Vlaams Regio-onderzoek bij Adolescenten met een hAndicap en hun Gezin