Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Publicaties / Nieuwe publicaties

Nieuwe publicaties

Rapporten

 • De Almeida Mello, J., Vermeulen, B., Hermans, K. (2016). Project Vlaamse Sociale Bescherming - Vergelijkend onderzoek van cliënten in de thuiszorg en residentiële zorg (Rapport - Samenvatting)
 • De Coninck, L., Aertgeerts, B., Declercq, A. (2016). De impact van informatietechnologie op de gezondheidszorg van de kwetsbare oudere in de eerstelijn (Rapport - Samenvatting)
 • Hermans, K., Van Leeuwen, K., Vanderfaeillie, J., Maes, B. (2016). Analyse van de behoeften aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte (Rapport - Samenvatting)
 • Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). StEIGERs - Screenen voor een betere gezondheid: Instrument en handleiding. (Rapport)
 • Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). StEIGERs - Op weg naar een goed gevoel: Ontwikkeling van een interventie om veerkracht te verhogen bij doelgroepwerknemers uit de sociale economie. (Rapport Deel 1 - Deel 2 - Bijlagen 1-5 - Bijlage 6 - Samenvatting).
 • Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). Steigers – Op weg naar een gezonde werkomgeving: Ontwikkeling van een handleiding Gezondheidspromotie voor sociale en beschutte werkplaatsen. (Rapport).
 • Ontwikkeling en evaluatie van een self-management eHealth interventie in de eerste lijn (Rapport - Bijlagen - Samenvatting)
 • De Witte, J., Hermans, K. (2014). Towards monitoring the use of social care: een haalbaarheidsstudie naar de meerwaarde van het koppelen van registratiedata. (Rapport - Samenvatting).
 • Vereecken, M., Neyens, I., Carrette, V., Maes, B., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2016). Effectieve gemeenschapsgerichte zorg in Vlaanderen. (Rapport - Samenvatting)
 • Belenger, L., Vanderfaeillie, J. (2014). Eindrapport Samenwerking ondersteunen in de pleegzorg: evaluatie en implementatie van een ondersteuningsprogramma (Rapport - Samenvatting)
 • Rousseau, S., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Van Leeuwen, K. (2015). JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg. (Rapport - Samenvatting).
 • De Witte, J., Hermans, K. (2015). Cliëntenregistratie en intersectoraal zorggebruik in de jeugdhulp Een casestudie (Rapport).
 • Tans, A., Put, J., Opgenhaffen, T. (2015). Informatie-uitwisseling tussen artsen en hulpverleners (Werknota).
 • Van Leeuwen, K., Rousseau, S., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., (2015). JOnG!-geboortecohorte: kencijfers opvoeding en gezin bij kinderen van 30 en 36 maanden. (Rapport - Samenvatting - Persbericht)
 • Neyens, I., Carrette, V. Van Audenhove, Ch. (2015). Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van een WVG-kennisdelingsplatform (deelstudie 2). Naar de realisatie van een WVG-kenniswijzer (Rapport - Samenvatting)
 • Op de Beeck, H., Bogaerts, L., Put, J. (2015). Samenwerken in de jeugdhulpverlening. Goede praktijken met het oog op de cliënt (Rapport - Samenvatting).
 • Vinck, J., Verbist, G., Van Lancker, W. (2015). Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag - Fase 1: Sociale toeslagen gebaseerd op inkomen (Rapport - Samenvatting).
 • Coppens, E., Neyens, I., Van Audenhove, Ch. (2015). Onderzoek naar de invoering van een eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen: onderzoeksrapport. (Rapport - Bijlagen - Samenvatting).
 • Moncarey, I., Vandevelde, K., Maes, L., Voets, J., Gemmel, P., De Bourdeaudhuij, I. (2015). Analyse en beleidsvoorstellen voor een betere implementatie van methodieken op het vlak van het preventieve gezondheidsbeleid (Rapport).
 • Meys, E., Pleysier, S., Hermans, K. (2015). Op weg naar zelfstandig wonen Een vergelijkende studie tussen CBAW-diensten en BZW-diensten. (Rapport)
 • D’haese, R., Put, J. (2015). De rechtspositiebepaling en -bescherming van de cliënt in de zorgverlening (Werknota).

 • Vergelijkende studie van bestaande inschalingen voor de zorg voor personen met een handicap en ouderen met het oog op de inschatting van de huidige  hulpmiddelenbehoeften. (Rapport - Samenvatting)

 • Operationalisering van het begrip grootste ondersteuningsnood binnen de zorgregie voor personen met een handicap (Rapport - Samenvatting).

Copyright © Steunpunt WVG