Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Onderzoeksprogramma / Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget (EF28)

Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget (EF28)

Doelstelling

Is het Persoonsvolgend Budget (PVB) een oplossing is voor zorgvragers in een zgn. situatie van Maatschappelijke Noodzaak (MaNo)?

Leidt de aparte procedure voor deze zorgvragers tot het oplossen van de situatie van Maatschappelijke Noodzaak, en waarom (niet)?

We houden rekening met de doorlooptijd van de aanvraagprocedure, en hebben oog voor eventuele risico’s op toegang tot gepaste hulp voor deze specifieke doelgroep.

Daarnaast toetsen we de wenselijkheid en de haalbaarheid van alternatieven, in het licht van de evaluatie van de huidige procedure.

Onderzoeksmethode

De onderzoeksvragen worden vanuit twee perspectieven beantwoord in twee types focusgroepen met betrokkenen.

1. Focusgroep type 1 - Bestuurlijk organisatorisch perspectief:

  • ervaringen van de betrokken procesactoren met de procedure (inschatten risico’s in de verschillende fases).
  • aftoetsen van mogelijkheden tot optimalisatie van de procedure

2. Focusgroep type 2 - Cliëntperspectief: vertegenwoordigers van de cliëntzijde

  • ervaringen van de betrokken actoren met de procedure (inschatten risico’s in de verschillende fases).
  • aftoetsen mogelijkheden tot optimalisatie van de procedure

Resultaat

In dit onderzoek wordt het voortraject voor het toekennen van een persoonsvolgend budget in het kader van maatschappelijke noodzaak geëvalueerd. Knelpunten en risico’s worden geïdentificeerd. Daarnaast worden alternatieve vormen van inrichting van het voortraject MaNo onderzocht, met aandacht voor de voor- en nadelen van elk scenario.

Het rapport biedt een gefundeerd afwegingskader voor het maken van beleidskeuzes omtrent de inrichting van het voortraject voor de procedure maatschappelijke noodzaak.

Onderzoeksrapport:

Dursin, W., Verschuere, B., Roose, R. (2018). Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget
(Rapport - Samenvatting)

Timing

April 2018 - september 2018

Promotor

Prof. dr. Bram Verschuere
Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën, UGent

Prof. dr. Rudi Roose
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

Onderzoeker

Wouter Dursin
Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën, UGent

Copyright © Steunpunt WVG