Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Onderzoeksprogramma / Onderzoek naar de inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend budget (EF25)

Onderzoek naar de inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend budget (EF25)

Doelstelling

Het nieuwe systeem van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) gaat uit van zelfregie door de persoon met een handicap (pmh). Hij moet zelf kunnen bepalen hoe hij zijn ondersteuning organiseert.

De pmh krijgt een eigen – persoonsvolgend – budget (PVB) op maat van zijn vraag. Daarmee betaalt hij overeenkomsten met vergunde (in cash of voucher) en niet-vergunde zorgaanbieders (enkel in cash). Binnen zijn PVB, ongeacht of dit in voucher of in cash wordt ingezet, mag hij ook een vrij besteedbaar deel aanvragen. Dit is bedoeld voor kleine uitgaven die niet verantwoord moeten worden. Er moeten ook geen bewijzen bijgehouden worden.

Bij de conceptuele ontwikkeling van de PVF werd het belang benadrukt van een evaluatie van het systeem. Op basis van de resultaten van deze evaluatie kunnen de sterktes van het systeem gedetecteerd worden en kan, indien nodig, bijgestuurd worden.

Onderzoeksvragen

We gaan na door wie, voor wie en waarvoor het vrij besteedbaar gedeelte wordt gebruikt. Waar zitten mogelijkheden en knelpunten? Welke verbeterpunten kunnen we formuleren?

  1. Profiel van personen die hun vrij besteedbaar gedeelte opvragen en zij die niet opvragen.
  2. Informatie over het vrij besteedbaar gedeelte
  3. De inzet van het vrij besteedbare gedeelte
  4. Effecten van het vrij besteedbaar gedeelte

Onderzoeksmethode

Een triangulatie van onderzoeksmethoden is nodig om de onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • Analyse van beschikbare data (desk research) en enkele exploratieve interviews bij een aantal personen die hun vrij besteedbaar gedeelte opvroegen en een aantal personen die dit niet deden;
  • Anonieme websurvey bij een representatieve steekproef van personen die hun vrij besteedbare gedeelte opvroegen en zij die dit niet deden;
  • Focusgroep met diverse stakeholders

Resultaat

Onderzoeksrapport

Op de Beeck, L., Schepers, W., Van Regenmortel, T. (2018). Inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (Rapport - Samenvatting)

Timing

December 2017 - 30 oktober 2018

Promotor

Prof. dr. Tine Van Regenmortel
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

Onderzoeker

Liesbeth Op de Beeck
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

Wouter Schepers
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

Copyright © Steunpunt WVG