Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Onderzoeksprogramma / Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget (EF12)

Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget (EF12)

Doelstelling

We monitoren en voeren een eerste evaluatie uit van de gefaseerde invoering van het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap.

Onderzoeksvragen

Deze doelstelling hertaalt zich in de volgende centrale onderzoeksvragen:

  • Voor wie en waarvoor wordt het BOB gebruikt?
  • Waar zitten mogelijkheden en knelpunten?
  • Welke verbeterpunten kunnen worden geformuleerd voor de verdere implementatie van het BOB voor personen met een handicap?

Methode

  • Analyse van beschikbare data (desk research);
  • Survey bij een representatieve steekproef van personen die in de eerste fases een BOB kregen toegekend;
  • Mondelinge interviews bij een aantal personen die in de eerste fases een BOB kregen toegekend;
  • Interviews met bevoorrechte getuigen;
  • Focusgroep met diverse stakeholders.

Resultaat

Op de Beeck, L., Schepers, W., Van Regenmortel, T. (2018). Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget (Rapport - Samenvatting)

Timing

December 2016 - juni 2018

Promotor

Prof. dr. Tine Van Regenmortel
HIVA  - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

Onderzoeker

Liesbeth Op de Beeck
HIVA  - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

Wouter Scheepers
HIVA  - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

Copyright © Steunpunt WVG