Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Onderzoeksprogramma / Meerjarenonderzoek / Onderzoekslijn 1 – Monitoren van zorgbehoeften en -gebruik / Opvoeding in relatie tot opvoedings- en gezinsondersteunende trajecten

Opvoeding in relatie tot opvoedings- en gezinsondersteunende trajecten

Hoe voeden ouders hun kinderen op? Hoe beleven ouders het opvoeden? Hebben ouders behoefte aan ondersteuning en zorg met betrekking tot opvoeding en gezin? Hoe evolueert opvoeding over de tijd, en hoe hangt de opvoedingsbeleving en behoefte/gebruik van zorg daarmee samen. Vinden ouders ondersteuning binnen de beschikbare diensten? Is de nood aan ondersteuning eerder tijdelijk, of blijven zorgen over de opvoeding bestaan over langere tijd? Neemt beleving van stress in de opvoeding af wanneer ouders gebruik maken van zorg? De JOnG! studie bij de leeftijdcohortes van 0-, 6- en 12-jarigen kan bijdragen tot een antwoord op deze vragen.

Een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksopzet, de thema’s en instrumenten van de JOnG studie is terug te vinden in het methodologisch rapport. Naar het JOnG! onderzoek.

 

Doelstelling

Zinvol bijdragen tot het welzijnsbeleid door het onderzoeken van de relatie tussen opvoeding en het welzijn, de lichamelijke gezondheid en ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen.

Onderzoeksvragen
  • Wat zijn kenmerken van gezinnen die (geen) behoefte hebben aan (opvoedings)ondersteuning op vlak van opvoeding, gezin, de persoon, de context?
  • Is er een verband tussen opvoedingskenmerken, de nood aan zorg en de feitelijke zorg, en dit binnen longitudinaal perspectief?
  • Kunnen gezinnen met opvoedingsvragen bereikt worden door de gepaste diensten, en hoe ervaren ze deze ondersteuning?

Methode

Verdiepende analyses op de verschillende data waves van de JOnG!studie. 

Resultaat

Beleidsgerichte en wetenschappelijke rapportering

Timing

2013

Coördinator

Prof. dr. Karla Van Leeuwen

 

Copyright © Steunpunt WVG