Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / JOnG / JOnG!

JOnG!

JOnG! is de naam voor het onderzoeksprogramma ‘Jeugd en Gezin’ van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een onderzoek als JOnG!, een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling, opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen, jongeren en hun gezin en hun zorgtrajecten is nieuw voor Vlaanderen.

JOnG! biedt de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een zeer duidelijk en genuanceerd beeld van de nieuwe generatie kinderen en jongeren en hun gezinnen, waarbij ook het perspectief van jongeren zelf aan bod komt. Door het gebruik van gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten kunnen de resultaten van dit onderzoek in een internationaal perspectief gesitueerd worden. Dit maakt het mogelijk voor Vlaanderen vernieuwende kennis en inzichten te ontwikkelen om het beleid via beleidsaanbevelingen te ondersteunen met oog op een kwaliteitsvol welzijns- en zorgbeleid.
 

Heel concreet onderzoeken we:

 • de ontwikkeling van kinderen en jongeren op verschillende domeinen zo breed mogelijk,
 • het samenspel van medische, psychologische en pedagogische aspecten van ontwikkeling,
 • ontwikkelingspaden van kinderen en jongeren en de verschillen daarin,
 • zorg- en hulpverleningstrajecten.
   

In de periode 2007 – 2011 werden ouders en/of kinderen van 0-, 6- en 12-jarigen op verschillende tijdstippen uitgenodigd om aan het onderzoek JOnG! deel te nemen. In totaal namen ongeveer 6.000 ouders van kinderen en jongeren deel. Tijdens verschillende meetmomenten is gepeild naar de zorgbehoefte, de zorgvraag, en het zorggebruik, de ontwikkeling op de drie domeinen (medisch, pedagogisch, psychologisch), de sociaaldemografische omgeving waarin het kind opgroeit, en het sociaal netwerk waarop ouder en kind kunnen terugvallen.

In 2012-2015 loopt JOnG! verder via het onderzoek 'Kwaliteitsvolle zorg voor kinderen en jongeren' en het onderzoek ‘Opvoeding in relatie tot opvoedings- en gezinsondersteunende trajecten’. De onderzoekers zullen volgende onderzoeksvragen bestuderen:

 • Welke zijn de zorgvragen en welk is de behoefte aan hulp van kinderen, jongeren en hun gezinnen? Maken zij gebruik van de gepaste zorg om tegemoet te komen aan hun vragen en behoeften?
 • Welke zijn de determinanten voor het zorggebruik van kinderen, jongeren en hun gezinnen?
 • Hoe performant zijn deze zorgtrajecten, en welke zijn succesfactoren en knelpunten hierin?
 • Welke is de bijdrage van bestaande databanken, registers en/of dossiersystemen in het domein van de gezondheid, welzijn en andere relevante domeinen, tot het in kaart brengen van zorgvragen en behoefte aan hulp van kinderen, jongeren en hun gezinnen, en van hun zorggebruik en de zorgtrajecten die zij doorlopen?
 • Wat zijn kenmerken van gezinnen die (geen) behoefte hebben aan (opvoedings)ondersteuning op vlak van opvoeding, gezin, de persoon, de context?
 • Is er een verband tussen opvoedingskenmerken, de nood aan zorg en de feitelijke zorg, en dit binnen longitudinaal perspectief?
 • Kunnen gezinnen met opvoedingsvragen bereikt worden door de gepaste diensten, en hoe ervaren ze deze ondersteuning?

Copyright © Steunpunt WVG